School Info

Headteacher's welcome

Corpus Christi High School is part of a family of Catholic schools in the Archdiocese of Cardiff. We are a voluntary aided school which provides education to pupils aged 11-16 years. We are also part of Cardiff County Council Education Authority. This means that we not only provide the best possible vocational and academic education but we aim to nurture students in their faith and follow the Gospel message of Jesus Christ. Our commitment to Christian values also means that our aim is to enable the development of the whole child. That is, we recognise that education is not confined to success in external examinations only but is also about spiritual, moral, personal, social, physical and cultural development.

Mae Ysgol Uwchradd Corpus Christi yn rhan o deulu o ysgolion Catholig yn Archesgobaeth Caerdydd. Mae hi’n ysgol sy’n darparu addysg I ddisgyblion 11- 16 mlwydd oed gyda chymorth gwirfoddol. Rydym hefyd yn rhan o Awdurdod Addysg LeoI Cyngor Sir Caerdydd. Golyga hyn nad ydym ond yn darparu ‘r addysg academaidd a galwediagaethol orau posib ond em hamcan hefyd yw meithrin disgyblion yn eu ffydd gan ddilyn neges Yr Efengyl Iesu Grist. Mae em hynrwymiad I werthoedd Cristnogol hefyd yn golygu mai datblygu ‘r plentyn cyflawn yw em nod. Hynny yw rydym yn cydnabod nad yw addysg yn gyfrwg ar gyfer Ilwyddiant mewn arholiadau allanol yn unig ond hefyd mae’n gyfrwng ar gyfer datblygu’n ysbrydol, foesol, bersonol, gymdeithasol, gorfforol ac yn ddiwylliannol