Welsh

Welsh Department - Year Summaries

Blwyddyn 7 - Year 7

Term 1

1st Half Term

 • Classroom Language
 • Who am I ?
 • New Friends

2nd Half Term

 • Present Tense
 • Daily Routine
 • The Weather
 • Time
 • TV Programme

Term 2

 • School

Term 3

 • The Urdd/Llangrannog
 • Past Tense

Blwyddyn 8 - Year 8

Term 1

 •  Hobbies
 • Past Tense in detail
 • Holidays

Term 2

 • The Family including……detailed descriptions, dates of birth, hobbies, opinions, ages, jobs
 • The House

Term 3

 • Pocket Money
 • Pets

Blwyddyn 9 - Year 9

Term 1

 • Sport
 • Pop Music

Term 2

 • Cinema
 • Area
 • Trips

Term 3

 • Fashion
 • Shopping
 • Healthy Eating

Topigau Blwyddyn 10 - Year 10 Topics

 • Gwyliau (Holidays)
 • Chwaraeon (Sport)
 • Ffasiwn (Fashion)
 • Sêr Cymru (Welsh stars)
 • Sinema (Cinema)
 • Canu Pop (Pop Music)
 • Gwaith Elusennol (Charity Work)
 • Ardal (Area)
 • Diwylliant Cymru (Welsh Culture)
 • Cymru (Wales)
 • Fi fy hunan (Me)
 • Digwyddiad Arbennig (A Special Event)

Topigau Blwyddyn 11 - Year 11 Topics

 • Amser Hamdden (Leisure Time)
 • Alcohol, Cyffuriau, Ysmygu (Alcohol, Drugs, Smoking)
 • Yr Amgylchedd (The Environment)
 • Cadw’n Heini Keeping fit)
 • Teulu a Ffrindiau (Family and Friends)
 • Y cartref (The Home)
 • Y Penwythnos (The Weekend)
 • Y Cyfryngau (The Media)
 • Technoleg (Technology)
 • Dathlu (Celebrations)
 • Profiadau’r Ysgol (School Experiences)
 • Adolygu (Revision)
Uned 1 (Blwyddyn 10) 25% Uned 2 (Blwyddyn 10) 25% Uned 3 (Blwyddyn 11) 25% Uned 4 (Blwyddyn 11) 25%

Arholiad Darllen / Ysgrifennu

(Reading / Writing Exam)

Gwaith Cwrs x 2

(Coursework x 2)

Arholiad Llafar Par / Grwp

(Pair / Group Oral Exam)

Arholiad Darllen / Ysgrifennu

(Reading / Writing Exam)